REGULAMIN KLUBU SEKTOR11-ZÜRICH ORAZ REGULAMIN WEJŚCIA DO KLUBU:

(Ważny od 04.2016)

 

W celu zapewnienia Gościom klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem odbiega od standardów prezentowanych przez Klub. O wejściu osób na teren klubu decyduje selekcjoner oraz wykwalifikowani pracownicy ochrony.

 

 1. Zabrania się wnoszenia na teren dyskoteki napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży oraz innych ostrych przedmiotów, a także innych materiałów pirotechnicznych oraz przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia Gości Klubu.

 2. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla Gości Klubu , będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające Regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.

 3. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania Gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Pracownik ochrony ma prawo do przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób wchodzących do klubu w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 1 Regulaminu. W przypadku odmowy kontroli Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do klubu.

 4. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

 5. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących.

 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia o charakterze losowym, które takie jak pożar, ewakuacja, katastrofa, kataklizm, itp. i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania lub rekompensaty innych roszczeń związanych z nieodbyciem się lub przerwaniem wydarzenia lub imprezy w Klubie z ww. powodów.

 7. Klub dokłada starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo osób przebywających w Klubie.

 8. Goście Klubu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie podwyższonego poziomu dźwięku, które może spowodować uszkodzenie słuchu. Za szkody wynikłe z tego tytułu Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 9. Bilety rozdane przez Klub ważne są tylko na dyskoteki w klubie i nie upoważniają  do wstępu na koncerty.

 10. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub lub dla celów marketingowych.

 11. Upowszechnianie wizerunków gości zarejestrowanych na imprezie przez osoby prywatne oraz udostępnianie materiałów na platformach społecznościowych, bez zgody i wiedzy gości przebywających na imprezie jest zabronione. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

 12. Zakup biletu lub dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczny z akceptacją powyższych warunków.

 

ZASADY SELEKCJI:

Wstęp do Klubu mają osoby wyłącznie, które ukończyły 18 rok życia, posiadające dokument tożsamości.

 

Wymagany jest schludny i utrzymany w dobrym smaku wygląd.

Absolutny ZAKAZ WSTĘPU mają osoby:

- nietrzeźwe w stopniu znacznym.

- osoby pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.

- agresywne.

- osoby, które dotychczas zakłócały porządek na imprezie mają zakaz wstępu na wszystkie imprezy w Klubie Sektor11. 

 

Garderoba:​

1. Szatnia jest obowiązkowa.

2. Opłata za przechowanie jednej sztuki.

3. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Klubu. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu.

4. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.

5. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni (wydanie bez posiadania numerka), decyduje Kierownictwo Klubu kierując się każdorazowo dobrem Gościa.

 

 

 

Klub SEKTOR11

Andreasstr. 70

8050 Zürich